Eylülde lisanslı santraller

İstanbul Enerji Portalı – 2020 senesinin ekim ayında lisanslı elektrik santrallerinin heyeti eforu yüzde iki nokta altı arkasıydı. Totalde 86.570,79 MW’lık heyeti efor ile ele alınan yarıyılda 26.543.019,02 kilovat elektrik yapımı hakikatleştirildi.

Enerji Piyasası Tertip Etme Müesseseyi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun yayınlamış olduğu bilgilere göre; Türkiye’nin lisanslı elektrik yapım santrali heyeti eforu 2019 senesinin Eylül ayına göre %2,06 çoğalarak 86.570,79 MW oldu.

2020 seneyi ekim ayı sonu itibariyle lisanslı elektrik heyeti gücünün kuruluşlara göre dağılımına bakıldığında; özgür yapım işletmelerinin hisseyi geçen senenin aynı yarıyılına göre %4,08 çoğalış göstererek %72,53 oldu.

Lisanslı elektrik yapım santralleri heyeti gücünün kaynak bazında dağılımında ise %29,61 natürel gaz elektrik yapımında en fazla kullanılan kaynak olmaya devam etti. Naturel gazdan sonra en fazla kullanılan enerji kaynakları sırasıyla %25,27 barajlı hidrolik, %11,66 linyit ve %10,36 ithal kömür oldu.

2019 seneyi Eylül ayı ile bu senenin Eylül ayı kıymetlerine bakıldığında en fazla heyeti efor çoğalması rüzgardan oldu. Ele alınan yarıyılda rüzgar santrallerinin heyeti eforu 64,450 MW net başkalaşıma uğradı.

Rüzgardan sonra en fazla heyeti efor çoğalışı gösteren enerji santralleri sırasıyla şöyle oldu:

Güneş 36,554 MW, biyokütle 23,34 MW, ırmak 10,456 MW ve natürel gaz 2,535 MW net başkalaşıma uğradı.