Demirbaş, Genel Kurulu Başkanlığı görevini başkasına verdi!

ANKARA (Enerji Portalı) – EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş, Genel Kurulu Başkanlığı görevini başkasına verdi.

MEDREG Genel Heyeti’nda oybirliği ile başkan seçilen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş; 2 senelik misyon vaktini bitirdi. 

Türkiye’nin beynelmilel enerji alanında had safha bayan bürokratı ünvanını alan, 2018 senesinde bu misyonu nedeni ile “Türkiye’ye Enerji Veren Bayanlar Jüri Özel Mükâfatı”ne layık görülen Demirbaş, 30. Genel Kurulda yapılan tercihle misyonunu Arnavutluk Enerji birliğine jüri olarak katılmıştır.

Demirbaş; genel kurulda yaptığı toplantıda şunlardan bahsetmiştir.

“İki sene evvel bu misyonu üstlendiği, misyon zamanım süresince sabredeceğim üç prensibin ve üç önceliğin altını çizmiştim.”

 İlkeler; bağımsızlığı kuvvetlendirmek, yetkinliği artırmak ve hesap verebilirliği güvence altına almak; öncelikler ise içericiliği artırmak, MEDREG’in haysiyetini yükseltmek ve kurucu dokümanların revizyonunu sağlamaktı.

“Akdeniz enerji tertip edicileri arasındaki işbirliğinin canlılığının ve Avrupa-Akdeniz bölgesinin enerji manzarası üzerindeki pozitif tesirlerinin ehemmiyetli bir göstergesiydi. Hibe Kontratı bağlamında, ana takviyelerini ve MEDREG için bazı kısa vadeli amaçları net bir biçimde belirleyen üç senelik bir strateji büyüttük.”

Bu arada EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da MEDREG başkanlığı görevini vermesinin akabinde Gülefşan Demirbaş’ı davet ederek, uluslararası alanda Türkiye’yi ve EPDK’yı başarıyla temsil ettiği için şükranlarda bulundu.